Naše služby

 

 

 Jako podporu našich služeb poskytujeme zákazníkům zápůjčku autonomní lokační jednotky vhodného pro monitorování trasy přesunu konkrétní palety, boxu či kontejneru vhodného po stránce technické k šíření monitorovaného signálu a dobou životnosti napájecího zdroje.

V případě specifického zadání služby lze zapůjčit technologie pro další komunikační platformy, na základě osobní konzultace ..…

Pro přenos dat je využívána cesta síťové datové brány vyhodnocující signál GPS, GLONASS, GALILEO případně signálu GSM do místa operátora .

 

 

 

Dohledové centrum - operátor

Naše dohledové centrum realizuje převzetí kontrolních procesů souvisejících s kontrolou a dohledem nad přepravou, zbožím.

Naše služby jsou využívány pro:

  •  Sledování přepravy – jízdní trasy konkrétních vozidel a realizovaných přepravních úkonů v logistickém řetězci
  •  Sledování přepravních jednotek – paleta – box- karton
  •  Testování kvality a efektivity manipulace a přepravy. To znamená že je možné testovat , sledovat konkrétní zásilku v jejím pohybu sklad-přeprava – doručení.
  •   Odrazení některých nenechavců v logistickém procesu od případných nevhodných manipulací
  •  Zajištění důkazního materiálu pro smluvní partnery tak ostatních stran při vzniklé škodě, sporu nebo porušení smluvních podmínek

 

 

Analýza dat je prováděna

  •  Na natypované trasy v tuzemsku
  •  Na namátkovém vzorku tras v daný časový úsek
  •  Na konkrétním vozidle u kterého bylo z vaší strany zjištěno problémové odbavení nebo jiná nestandartní činnost pro přepravu zboží
  •  Na základě zvláštní objednávky lze uskutečnit on line monitoring konkrétního závozu zboží se zpětnou tel. vazbou a následnou písemnou zprávou a souborem dat s nestandartní činností jako podklad pro případné jednání s dopravcem či jako podklad pro jednání s policií.
  •  Na vámi natypované trase v zahraničí